แพร่
ร้องกวาง
เมืองแพร่
ในเวียง
นาจักร
น้ำชำ
ป่าแดง
ทุ่งโฮ้ง
เหมืองหม้อ
วังธง
แม่หล่าย
ห้วยม้า
ป่าแมต
บ้านถิ่น
สวนเขื่อน
วังหงษ์
แม่คำมี
ทุ่งกวาว
ท่าข้าม
แม่ยม
ช่อแฮ
ร่องฟอง
กาญจนา
ร้องกวาง
ลอง
สูงเม่น
เด่นชัย
สอง
วังชิ้น
หนองม่วงไข่

อำเภอเมืองแพร่

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.แพร่

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 20 ตำบล , 83 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ในเวียง , นาจักร , น้ำชำ , ป่าแดง , ทุ่งโฮ้ง , เหมืองหม้อ , วังธง , แม่หล่าย , ห้วยม้า , ป่าแมต , บ้านถิ่น , สวนเขื่อน , วังหงษ์ , แม่คำมี , ทุ่งกวาว , ท่าข้าม , แม่ยม , ช่อแฮ , ร่องฟอง , กาญจนา

จำนวนประชากรใน อำเภอเมืองแพร่
  จำนวนหลังคาเรือน : 10,806 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 33,647 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 5,549 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 1,754 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,811 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 182 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 122 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 9,555 คน   จำนวนผู้พิการ : 690 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเมืองแพร่
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 6 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 36 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 3 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 2 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 3 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 51 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเมืองแพร่
 
ต.ในเวียง   54000    
ต.นาจักร   54000    
ต.น้ำชำ   54000    
ต.ป่าแดง   54000    
ต.ทุ่งโฮ้ง   54000    
ต.เหมืองหม้อ   54000    
ต.วังธง   54000    
ต.แม่หล่าย   54000    
ต.ห้วยม้า   54000    
ต.ป่าแมต   54000    
ต.บ้านถิ่น   54000    
ต.สวนเขื่อน   54000    
ต.วังหงษ์   54000    
ต.แม่คำมี   54000    
ต.ทุ่งกวาว   54000    
ต.ท่าข้าม   54000    
ต.แม่ยม   54000    
ต.ช่อแฮ   54000    
ต.ร่องฟอง   54000    
ต.กาญจนา   54000    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()