แพร่
ร้องกวาง
เกษตรวิสัย
เมืองบัว
เหล่าหลวง
สิงห์โคก
ดงครั่งใหญ่
บ้านฝาง
หนองแวง
กำแพง
กู่กาสิงห์
น้ำอ้อม
โนนสว่าง
ทุ่งทอง
ดงครั่งน้อย
เมืองแพร่
ร้องกวาง
ลอง
สูงเม่น
เด่นชัย
สอง
วังชิ้น
หนองม่วงไข่

อำเภอร้องกวาง

ประเทศไทย > ภาคเหนือ > จ.แพร่

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 13 ตำบล , 139 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล เกษตรวิสัย , เมืองบัว , เหล่าหลวง , สิงห์โคก , ดงครั่งใหญ่ , บ้านฝาง , หนองแวง , กำแพง , กู่กาสิงห์ , น้ำอ้อม , โนนสว่าง , ทุ่งทอง , ดงครั่งน้อย

จำนวนประชากรใน อำเภอร้องกวาง
  จำนวนหลังคาเรือน : 14,962 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 65,480 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 7,198 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 4,465 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 1,556 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 284 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 136 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 18,525 คน   จำนวนผู้พิการ : 868 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอร้องกวาง
  สถานศึกษา   จำนวน 0 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 9 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 21 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 0 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 0 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 0 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 1 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
    จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 31 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอร้องกวาง
 
ต.เกษตรวิสัย   45150    
ต.เมืองบัว   45150    
ต.เหล่าหลวง   45150    
ต.สิงห์โคก   45150    
ต.ดงครั่งใหญ่   45150    
ต.บ้านฝาง   45150    
ต.หนองแวง   45150    
ต.กำแพง   45150    
ต.กู่กาสิงห์   45150    
ต.น้ำอ้อม   45150    
ต.โนนสว่าง   45150    
ต.ทุ่งทอง   45150    
ต.ดงครั่งน้อย   45150    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()